live
Vị trí hiện tại: Trang chủ thể thao > trực tiếp bóng đá kèo nhà cái Tin tức > Thanh công trực tiếp, January 20... đã được báo cáo rằng 24-tuổi Norwich midfield Bundy đã trở thành mục tiêu cho Arsenal. Artemisia đã rất ấn tượng với thành viên ở Norwich vào mùa cuối. Các phương tiện cũng báo cáo rằng Arsenal đã liên lạc với mật vụ của Bundy .

Đoán là anh thích.